Το Ίδρυμα

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ευγενία Αναστασιάδου Σμυρναίου ιδρύθηκε το 2022 με Προεδρικό Διάταγμα και είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

Σκοπός του Ιδρύματος είναι η δημιουργία δομών και προγραμμάτων που στηρίζουν την Κοινωνία σε τομείς όπως η Εκπαίδευση, ο Πολιτισμός, η Επιστημονική Έρευνα και το Κοινωνικό Έργο.

Η δράση του εστιάζεται στην προαγωγή της πνευματικής, πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης των ευαίσθητων – μη οικονομικά εύπορων μαθητών και σπουδαστών, καθώς και την υποστήριξη πρωτοβουλιών που προασπίζονται το συλλογικό συμφέρον και ενισχύουν τη διαφάνεια.

Σκοπός

Σκοπός του Ιδρύματος είναι:

  • Η εφάπαξ παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε αδύναμους μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές ή μεταπτυχιακούς φοιτητές του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
  • Η προκήρυξη διαγωνισμών και ανάθεση εργασιών ή μελετών που αφορούν στην προαγωγή της πνευματικής, πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης των ευαίσθητων – μη οικονομικά εύπορων μαθητών και σπουδαστών.
  • Η εφάπαξ παροχή οικονομικών ενισχύσεων, επιχορηγήσεων και επαινετικών διπλωμάτων ή βραβείων ως επιβράβευση για την επιτυχή εκπόνηση ή ολοκλήρωση εργασιών σε φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Περιφερειακής Ανάπτυξης (Τ.Ο.Π.Α.) του Παντείου Πανεπιστημίου.